ALLIANSELAGET VAREGG SIN HYTTEN PÅ KVAMSKOGEN

SJEKKLISTE FØR AVREISE OG RETURSLIPP FOR NØKKEL

1:         Hvilken forfatning var etter din mening hytten i da du kom ?

            Rengjøring:                Dårlig              Middels           Bra

           

            Rydding                      Dårlig              Middels           Bra

            Eventuelle

            Kommentaarer:________________________________________________

                                      ________________________________________________

 

2:         Når du forlater hytten:

            Listen representerer et minimum av hva som skal være gjort og sjekket

            før avreise fra hytten.

            Det er alltid hyggelig å komme til en hytte som er re og pen.

           

            Henvendelser i forbindelse med hytten retter du til:
            Olav Johansen - tlf. 55 34 55 27
            eller
            Anders Bjelland - tlf. 55 16 50 67 - 905 89 744


            A-     ER alle gulv skikkelig vasket og rengjort.?

B-     ER oppvaskbenk – utslags kum - komfyr vasket og rengjort.?

C-     ER madrasser snudd, og vasket under sengen.?

D-     ER oppvaskmaskin tømt og satt i åpen stilling.?

E-      ER kjøleskap tømt for all mat og rengjort.?

F-      ER toaletter, vasker og dusjkabinetter rengjort.?

G-     ER ovner tømt for aske og gjort klar for ny opptenning.?

H-     ER TV slått av.?

I-        ER søppel tatt med og søppelbøtten rengjort, ny sekk.?

J-       ER alle lys slukket?

K-     ER hoved kranen for vann stengt. ?

L-      Varmekablene i toaletter og dusjer skal settes på lavt nivå (12 grader)

I vinterhalvåret.

Om sommeren skal varmekablene i underetasjen være avslått ved avreise.           

Jeg har følgende betraktninger om hytten tilstand og eventuelle mangler.

 

Er ikke hytten skikkelig rengjort, vil leietager bli belastet med minimum kr.500.-

 

Nøkkel, mopper etc. og returslipp leveres hvor nøkkel ble utlevert/hentet.

 

 

Bergen den_________sign Blokkbokstaver_______________________________