Årsmøte i Allianse vedtok å gå inn for bygging av Varegghallen.

Årsmøtene for Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fleridrett og Varegg Fotball ble avviklet som teamsmøter (på nett) onsdag 25.mars.

På Varegg Allianseidrettslag sitt årsmøte ble Varegghallen behandlet og årsmøte gikk inn for bygging av hallen. Dette etter at Trond Mohn har varslet at han kan være villig til å finansiere og bygge Varegghallen. Informasjon om prosjektet finner du i nyhetsspalten på varegg.no.
Året har ellers vært preget av pandemien, bl.a. med redusert utleie av klubbhus og hytten. Statlige og private stønader/tilskudd har dekket godt opp for bortfall av leieinntekter.
Inger Bjerga gikk ut av styret etter åtte år som sekretær.
Også Bjørn Ove Diesen gikk ut av styret etter mange år som varamann. Bjørn blir fortsatt med i brukerutvalget for Varegghallen. Her ligger et viktig arbeid i fortsettelsen.
Idrettslagets beretning, regnskap og budsjettforslag ble godkjent. Valgene gav fulltallig representasjon i styret.

26.03.21