Gubbelaget

Gubbelaget ble stiftet 28. mai 1952, fem år etter hovedlagets sammenslåing av Pallas og Høidekameratene. ”Formålet med gruppen var å danne et kameratslig og sosialt miljø for eldre medlemmer av Idrettslaget Varegg”. Gubbelaget er en egen gruppe uavhengig av hovedlaget, men det er nedfelt i Gubbelagets vedtekter at hvert enkelt medlem også må være medlem i hovedlaget.

Gubbelaget er kjent for å ta et tak for laget, og stiller sine ressurser til rådighet ved arrangement, gjerne i samarbeid med kvinnegruppen Vareggs Vel. Opp gjennom årene har Gubbelaget hatt en god del dugnadsjobber som har gitt gode bidrag til laget både gjennom ungdomsavdeling, hytten og badstuen. Hvis noen har slike jobber er det bare å ta kontakt.

Av dugnadene kan nevnes: Varegg-Cup om våren og Stoltzekleiven om høsten. Dessuten har gubbelaget gjennom mange år hatt et godt samarbeid med personale på Ladegården Sykehjem, hvor deres behov for hjelp har blitt imøtekommet.

Gubbelaget gjennomfører hvert år flere sosiale arrangementer til glede for medlemmer og andre. "Togtur" hvor mange av byens klubber sin voksne garde blir invitert med. Turen avsluttes i Badstuen m/bespisning, mimring fra tidligere økter på fotballbanen m.m. Kvamskoghytten - dagstur om våren med god deltagelse av "eldregarden". Høsttur/byvandring i Hødden med bydelens historie Julemøte - servering av det som hører med på julebordet, og underholdning.