Medlemsmøte i Badstuen

Informasjonsmøte Varegghallen.
Det inviteres til informasjonsmøte onsdag 16. nov kl. 18.30 (varighet: ca. 1,5 timer).
Tema: Varegghallen: hva vil den inneholde, hvem blir brukerene, hvordan skal den driftes og hvordan kan du få glede av den?
Presentasjon av Varegghallen og visningssenter ved Ola B. Siverts. I tillegg vil arbeidsgruppen presentere Vareggs planer for bruk og drift av hallen.
Vel møtt!
Styret

01.11.22