OM ALLIANSE

Varegg Allianseidrettslag er paraply- og serviceorganisasjon for hele Vareggmiljøet.

Du kan lese mer Varegghistorie nederst på siden OM OSS. I tillegg til alle medlemmer, så hører klubbens eiendommer og fellesoppgaver inn under Allianse. Varegg Fotball og Varegg Fleridrett er selvstendige idrettslag innen allianseidrettslaget. Under Allianse finner vi ellers klubbens eiendommer Badstuen og Kvamskoghytten. Badstuen og Kvamskoghytten administreres og drives av Allianse og klubbens samlede medlemsregister og kontingentinnkrevning ivaretas her. Det samme gjelder organisering av felles styremøter og årsmøter.

Allianse er også ansvarlig for klubbens felles nettside, ivaretagelse av samarbeidsavtale for Stemmemyren og utvikling av nye anlegg som Varegghallen. Innen alliansen finner vi: Varegg Fleridrett ca 300 medlemmer, Varegg Fotball ca 500 medlemmer, Gubbelaget ca 150 medlemmer og Varegg Vel ca 50 medlemmer. Gubbelaget ca 150 medlemmer og Varegg Vel ca 50 medlemmer er selvstendige organisasjoner som støtter Varegg og er medlemmer i Varegg. Gubbelagets medlemmer som enkeltmedlemmer og Varegg Vel kollektivt som ett medlem.

04.02.15