Årsmøtene i Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett avholdes onsdag den 20. mars kl.17.30 i klubbhuset Badstuen. NB Merk tidspunkt!

18.03.24

Til medlemmene!

Innkalling til årsmøte i Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett.

21.02.24

Bilder tatt 18. og 21. desember 2023.

23.12.23

Varegg ønsker Trygve Johnsen velkommen som daglig leder av Varegghallen!

24.11.23

Mandag 23 november ble det avhold medlemsmøte i Badstuen hvor det ble informert om Varegghall-prosjektet, en gave finansiert av Trond Mohn.

26.10.23

Badstuen trenger utvendig oppgradering. Har du anledning til å være med? Vi kan love arbeidsøkter preget av godt humør og fri tilgang på røverhistorier fra de gode gamle dagene.

13.04.23

Merkekomiteens leder, Anne Lynngård, delte engasjert og med overbevisende argumentasjon ut årets hedersbevisninger. Merkekomiteen hadde nominert 4 kandidater.

27.03.23

Årsmøtene i Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett avholdes onsdag den 22. mars kl.19.00 i klubbhuset Badstuen.

20.03.23

Til medlemmene!

Innkalling til årsmøte i Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett.

22.02.23

Informasjonsmøte Varegghallen.
Det inviteres til informasjonsmøte onsdag 16. nov kl. 18.30 (varighet: ca. 1,5 timer).

01.11.22

Sider