Aktivitetsløype med leken læring og Stolpejakten

VilVite spurte byens barn og unge om hva de ønsket av nye aktiviteter. Nå lanserer VilVite en aktivitetsløype sammen med idrettslaget Varegg, Stolpejakten og GC Rieber Fondene som tar for seg flere av innspillene fra barna. Bli med på aktivitetsløypen hvor familier får brukt både kropp og hode.

https://www.vilvite.no...

07.05.21