OM ORIENTERINGSGRUPPEN

Varegg Orientering har en aktiv gjeng o-løpere i alle aldre og ønsker å være en familieklubb der vi samtidig gir et spisset tilbud til klubbens fremadstormende ungdommer, juniorer og seniorløpere.

Involvering av hele familien er avgjørende for å få et levende o-miljø og for de familiene som tar steget kan vi tilby et inspirerende og trygt miljø der alle familiemedlemmene deltar aktivt - på sitt nivå. Vi arrangerer årlige kurs i orientering for store og små, men tar åpent i mot nye medlemmer hele året. Varegg Orientering skal være et spennende og utviklende sted å drive orientering, og med kvalitet i treningsarbeidet klarer vi å utvikle våre o-løpere både til å prestere på topp kretsplan, men også på nasjonalt plan. Vår heltidsengasjerte trener "Slava" er tidligere topp internasjonal o-løper, og han er ansvarlig for klubbens sportslige utvikling. Tilrettelegging av treningsleirer, ukentlige treninger og oppfølgning av de ivrigste løperne våre er Slavas viktigste oppgaver. Er du en hardtsatsende eliteutøver på junior/seniornivå gir vi deg de beste muligheter til å utvikle deg videre! Varegg orientering har et høyt aktivitetsnivå lokalt, men reiser ofte på større, nasjonale konkurranser og særlig stafettkonkurransene engasjerer klubbens løpere. De internasjonale storstafettene Tio-Mila(Sverige) og Jukola (Finland) er hovedsatsinger for klubben.

Den sosiale delen av klubbdriften er viktig for å skape trivsel og tilhørighet for alle aldersgrupper. I tillegg til treninger og konkurranser har vi i løpet av året sosiale klubbkvelder, klubbturer, treningsleirer, familieturer til hytten på Kvamskogen, julebord for hele familien og sommeravslutning med grilling.

04.02.15