Saksdokumenter til årsmøte i Fleridrett 22. mars

Vedlagt finner dere sakspapirer for årsmøte i  Varegg Fleridrett 22. mars.

ÅRSMØTET: Vi oppfordrer til å delta på årsmøtet 22. mars 2023 i Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett.

Årsmøtene i Varegg avholdes onsdag den 22. mars 2023, kl.19.00.

Årsmøtene avholdes i Varegg sitt klubbhus Badstuen.

Dersom det er spørsmål til noe av dette, kontakt styret ved : bjs@peakgroup.no

Vedlagt finner dere:

- årsrapport 2022 for fleridrett ( friidrett og orientering) inkludert resultat, kontrollutvalgets rapport, resultat 2022, budsjett 2023, valgkomite innstilling, styrets innstilling til kontingent 2023 samt styret innstilling til lån til Varegghallen
- Legger og ved fullt regnskap 2022 samt separat rapport fra kontroll komiteen 
- oppdatering 22/3: Ny oppdatert innstilling fra Valgkomiteen er lagt ved
Mvh Styre Varegg Fleridrett

21.03.23