Saksdokumenter til Årsmøtet i Varegg Fleridrett

Sakspapirer til Årsmøtet i Varegg Fleridrett kan hentes i den vedlagte filen.

Vel møtt til årsmøte 20.3.18, kl. 19.00 i Badstuen.

 

Vennlig hilsen

Hege Ommedal

Styreleder

20.03.18