Varegg Fleridrett - Ekstraordinært årsmøte - valg av leder

Til medlemmene Varegg Fleridrett

Innkalling til ekstraordinær årsmøte i Varegg Fleridrett.

Ekstraordinært Årsmøtene i Varegg Fleridrett avholdes Torsdag 27. April kl.20.00. Møtet vil bli holdt digital.

Link til digitalt møte: https://meet.google.co...

Saker

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent / protokollfører / to til å underskrive protokoll

3. Godkjenne innkalling

4. Godkjenne saksliste

5. Sak: Valg av Varegg Fleridrett sin Leder og Varegg Fleridrett sin representant til Varegg Allianse styre.
Ved ordinært årmøte hadde man ikke en person klar til overnevnte roller. Valgkomiteen har i ettertid gjort en god jobb og valgkomiteens innstilling til leder Varegg Fleridrett og Fleridrett sin representant til Varegg Allianse er da : Andreas Nielsen ( 2 år).

6. Ingen andre saker

Kommentarer etc til innkalling : bjs@peakgroup.no

Viktig: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten for 2023. Kontingentkrav for 2023 sendes ut snarlig, slik at alle har mulighet til å betale før årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Foreldre til barn under 15 år har ikke stemmerett, hvis de ikke selv er medlemmer.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen Varegg Fleridrett ved styret

18.04.23