Kommunale idrettsstipend - Søknadsfrist 15. oktober

Bergen kommune delar kvart år ut diverse idrettsstipend og priser, m.a. utviklingsstipend, lagstipend, trenar/leiar/dommerstipend, ung trenar/leiar stipend m.m. Søknadsfrist 15. oktober kl. 23.59.

LINK

 

16.09.20