Medlemsansvarleg Varegg Fleridrett

Varegg Fleridrett er på jakt etter ein person til å ta over som medlemsansvarleg i klubben. 

Oppgåvane består hovudsakleg i å:

  • halde medlemsregisteret oppdatert (registrere nye medlemmar / avregistrere utmeldte). 
  • lage lister over medlemmar til dei ulike trenarane, ved behov
  • assistere kasserar med lister over betalt/ubetalt kontigent

Varegg brukar NIFs medlemsadministrasjonsverktøy KlubbAdmin.

Ta kontakt med Karl-Magnus Tobiassen (karl75tobi@hotmail.com / 450 85 356) om du har anledning til å gjera ein frivillig innsats for klubben!

22.09.20