Varegghallen - blir reguleringsplanen godkjent?

Reguleringsplanen er nå ute på høring og Varegg er gjort kjent med at Fylkeskonservatoren vurderer innsigelse mot planen. Dette kan stoppe planen og hele Varegghall prosjektet. Varegg har derfor sendt brev til Utval for kultur, idrett og regional utvikling, Hordaland Fylkeskommune.

Du kan lese uttalelsen nedenfor. Mye spennende stoff om Varegghallen og lokalmiljøet.

12.04.18