Varegghallen egen sak på årsmøte i Varegg Allianse-idrettslag.

Varegg har siden 2005 arbeidet med å få bygget en idrettshall på Mulebanen. Prosjektet nærmere seg nå en mulig realisering. Kommunen er i ferd med å ferdigstille en reguleringsplan for en idrettshall med parkeringsanlegg og en fotballbane på størrelse med Mulebanen. Varegg kan glede seg over at Trond Mohn har varslet at han kan være villig til å finansiere og bygge prosjektet.

Årsmøte i Varegg Allianse-idrettslag skal bl.a. ta stilling til om de ønsker at Varegghallprosjektet skal gjennomføres i regi av Varegghallen AS og til formål og målsetting med Varegghallen.
Forslag til vedtak og saksdokumenter finner dere nedenfor.

16.03.21