Heder på årsmøtet i Varegg

Merkekomiteens leder, Anne Lynngård, delte engasjert og med overbevisende argumentasjon ut årets hedersbevisninger. Merkekomiteen hadde nominert 4 kandidater. Ett sølvmerke og mektige tre "Æresmedlemskap" som er Vareggs høyeste utmerkelse.  

Hedersutmerkelser ved årsmøtet i Varegg Allianse onsdag 22.mars 2023.

Sølvmerke:

Astrid Oline Ervik:

Astrid Oline Ervik kom som en virvelvind inn i orienteringsgruppen for vel 10 år siden, med mann og barn har hun og familien vært en av kjernefamiliene i gruppen. Hennes positivitet smitter, og hun stiller alltid opp når dugnadsjobber skal gjøres. Helt siden 2014 har Astrid vært kasserer i Varegg Allianse. Dette vervet har hun i disse ni årene utført samvittighetsfullt og med stor faglig dyktighet. Vi mener derfor at Astrid Oline Ervik er en svært godt kvalifisert mottager av Vareggs hedersmerke i sølv.

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap i klubben er den høyeste utmerkelsen man kan oppnå, og er bare gitt en gang tidligere, til Kjell Totland. For å få denne utmerkelsen må man ha bidratt på en ekstraordinær måte sportslig, administrativt eller på annen måte for klubben.

Felles for de 3 som i år får denne utmerkelsen er at de har representert og bidratt til utviklingen av klubben på en fremragende måte gjennom en årrekke. De har alle vært aktive i rundt 50 år for og i klubben.

Børge Alvheim:

Ganske mange mener at Børge er en legende i Varegg. Innsatsen han har lagt ned for fotball, idrett generelt og for barn og unge i bydelen er uvurderlig.

Børge har vært aktiv og engasjert i svært mange år. Han kom inn i det som den gang het juniorstyret i fotball allerede på 70-tallet og han har vært aktiv i klubben siden, både som trener og leder på flere ulike nivå.

Han har hatt en sentral rolle i i utviklingen av Varegg fotball, der han både har vært leder og i mange år sportslig leder. Børge har vært opptatt av både klubbutvikling og spillerutvikling, og som sportslig leder utviklet han gode og ambisiøse sportsplaner, han fikk dyktige trenere til klubben og bidro dermed til stor entusiasme og utvikling av fotballgruppen. Da Børge trakk seg ut som sportslig leder hadde han en liten pause før han kom inn som nestleder i alliansestyret der han har sittet siden. Børge er engasjert, faglig dyktig og han følger opp sakene han har ansvar for på en svært god måte.

Børge har også vært en initiativtaker og pådriver for Varegg-hallen og har nedlagt et utrolig arbeid i utviklingen av dette prosjektet. Det er mye takket være innsatsen til Børge at arbeidet med hallen nå er kommet godt i gang.

Varegg Fotball, Allianse og hele bydelen har mye å takke Børge for, og det er en ære å tildele Børge Æresmedlemskap i Varegg.

Johannes Gjesdal:

Johannes, eller Johs som han kalles er en ekte ildsjel som har Varegg «utenpå skjorten». Ja, Varegg er en del av identiteten til Johannes.

Johannes er selv litt av en idrettsmann og han har deltatt i alle idrettsgrenene som er representert i Varegg. Han har faktisk ikke bare deltatt, men han har vært kretsmester i både fotball, friidrett og orientering. Han får ikke æresmedlemskap på grunn av dette, men for sitt enestående engasjement og arbeid for utvikling av de ulike gruppene innenfor Varegg.

Johannes har hatt en rekke styre og lederverv i tillegg til at han har vært arrangør og tilrettelegger, trener, prosjektleder og dugnadssjef. Johannes var styremedlem i fotballgruppen samtidig som han deltok i og var med å utvikle blant annet friidrettsgruppen i klubben. Han var sentral i utviklingen av Stoltzekleiven Opp, og han representerte en svært driftig gruppe som bidro til en betydelig økonomisk fremgang som har kommet hele klubben til gode.

Johannes er opptatt av klubbutvikling og ikke minst utvikling av nye unge ledere. Han er også opptatt av entusiasme, samarbeid og utvikling av klubbfølelse og mener dette er viktig for utvikling av både sportslig fremgang og klubben som sådan. Dette er viktige faktorer for at Varegg er en klubb som gjør seg bemerket både nasjonalt og etter hvert også internasjonalt.

Johannes har også vært leder for «Storbyidrett» og har med dette sørget for at barn og unge i Bergen har fått et utvidet idrettstilbud. Johannes har representert Varegg på en fantastisk god måte og han har hatt en sentral rolle i utvikling av klubben.

Det er en ære å tildele Johannes Æresmedlemskap i klubben.

Trond Johannessen:

Trond er en av de mest kjente og respekterte dommerne vi har i Bergen, og han er kjent langt utenfor byen.

Da Trond sluttet som aktiv spiller ble han dommer, og har siden den gang dømt utallige kamper på de fleste nivåer. Han har i tillegg vært dommerveileder, og han har holdt en rekke kurs, og instruert nye dommere på en meget fin måte.

Trond er populær og meget dyktig. Han kan være bestemt og myndig, han er grundig, men han har alltid et glimt i øyet. Han har i mange år vært dommeransvarlig i Varegg, og er dermed limet i en av de største dommergruppene i kretsen. Han har også sittet i dommerkomiteen i Hordaland fotballkrets i mange år. Gjennom dette har han representert Varegg på en meget god måte.

Trond har også lagt ned et enormt arbeid for Varegg-cup som er fotballgruppens største og viktigste arrangement. Trond har vært med å utvikle denne cupen og han har gjennom 43 år vært en viktig pådriver og entusiast. I Varegg-cup han har hatt ulike roller som både leder og dommeransvarlig og med dette har han sørget for et betydelig økonomisk og sportslig bidrag til klubben.

Trond er kunnskapsrik og grundig og har derfor hatt rolla som ordstyrer på årsmøtene til klubben i en årrekke.

Trond har representert og vært med å utvikle Varegg på en svært god måte.

Det er en ære å tildele han Æresmedlemskap i klubben

27.03.23